zaterdag 29 december 2018

warme kerstperiode

De kerstperiode is bij uitstek de tijd waarin mensen goede doelen steunen. Ook bij ons op school waren er een aantal initiatieven. Drie leerlingen van het zesde jaar verkochten donuts ten voordele van Rode Neuzendag. 

In het derde jaar organiseerden vier leerlingen een grote ontbijtactie naar aanleiding van de Warmste Week. Ze zamelden 1380 euro in ten voordele van Unicef. 


donderdag 20 december 2018

Heartsaver

De vzw Heartsaver wil meer dan 10.000 extra HARTstarters (AED’s) installeren die 24 uur per dag toegankelijk zijn voor het publiek. Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Iedereen mag een AED gebruiken: leerlingen, schoolpersoneel, voorbijgangers, bewoners van de wijk Hof Van Rieth, leveranciers, bezoekers, gebruikers van onze sporthal, ... 

De vzw wil samenwerken met gemeenten, scholen, sportfederaties, bedrijven,... om de openbaar toegankelijke defibrillatoren te installeren. Dankzij dit fundraising initiatief wordt ook onze schoolomgeving HARTveilig.


Wij willen graag meewerken aan dit intiatief. Op deze manier zal er een AED-toestel aan de buitengevel van de sporthal geplaatst worden.vrijdag 23 november 2018

Voorleesweek

Van 17 november tot 25 november was het Voorleesweek en wie dacht dat voorlezen enkel voor kleuters is bestemd, zit er helemaal naast. In het kader van leesbevordering worden de leerlingen van het tweede dit schooljaar regelmatig ondergedompeld in de boekenwereld. In het begin van het schooljaar vond een leescarrousel plaats waarbij leerlingen in groepjes op verschillende manieren kennismaakten met acht boeken. In oktober werden er leesuurtjes georganiseerd: een volledig lesuur mochten de leerlingen zich verliezen in het jeugdboek dat ze eerder dit jaar kozen. In het leeshoekje, in de gang of gewoon aan hun bank: er was enkel oog voor het boek en het was nog nooit zo stil in de lokalen Nederlands.


Deze week werd de leesnieuwsgierigheid bij de leerlingen geprikkeld door elke les voor te lezen. De eerste of laatste tien minuten van de les las de leerkracht voor uit een jeugdboek. Vijf verschillende titels kwamen aan bod en vaak werd er op het einde van de les (of bij het begin van de volgende les) nog eens gepolst naar de titel van het boek waaruit werd voorgelezen. 


De meest gehoorde vragen deze week waren: 'Wanneer gaat u voorlezen, mevrouw?' en 'Wilt u nog even verder lezen?' Ze zullen het niet toegeven, die coole tweedejaars, maar ze vonden dat voorlezen best wel leuk. Wedden dat volgende boeken de volgende weken moeilijk te vinden zijn in de bibliotheken in de buurt?
- Vals spel - Mirjam Mous
- Vermist - Helen Vreeswijk
- Zes maal één is zeven -  Gerda van Erkel
- Tanne en ik - Lieve Hoet
- Shinu. Strijd tegen de tijd - Jonas Boets en Peter Van De Wiele

zondag 14 oktober 2018

Tweedejaars zitten wel in hun vel

Onze leerlingen van het tweede jaar namen deel aan de Wel-in-je-vel carousel. Twee van hen nemen zelf het woord.


Dinsdagochtend had ik geen idee wat ik moest verwachten en waar we terecht zouden komen.  We begonnen aan een kleine wandeling en kwamen aan bij het jeugdhuis van Mortsel.  Daar zag ik meteen een auto die over kop ging.  We kregen een korte inleiding met een bundel.  Daarna werden we er op uit gestuurd om de organisaties te gaan ontdekken.  

De eerste organisaties die ik gedaan heb, ging over kinderrechten, Child Focus, een organisatie tegen drugs ...  Bij de organisatie tegen drugs kreeg je een bril.  Met de bril op leek het alsof je onder invloed van drugs was.  De balletjes vangen was geen makkelijke opdracht.  

Voor een andere activiteit konden we in een tolwagen zitten.  Hiervoor was ik echt zenuwachtig maar het was wel leuk.
Manon Jacobs uit klas 2MWeDe Wel in je vel Caroussel was eigenlijk wel leuk en interessant.  Je kon er veel leren op een leuke manier.  Je had verschillende organisaties zoals tzitem ZO, het JAK, Awel, Tejo en nog veel meer.  

Het leukste vond ik het JAK omdat ze super vriendelijk waren.  Van enkele andere organisaties had ik al gehoord zals Tejo en Awel.  Awel is vrij gekend omdat deze organisatie soms op het nieuws komt.  Over Tejo heb ik gehoord bij het CLB.

De Wel in je vel Caroussel was echt geslaagd.
Charlotte Dehairs uit klas 2MWe


woensdag 10 oktober 2018

De recht-vaardige rechters van het 6de jaar

Op donderdag 4 oktober kregen de leerlingen uit het zesde jaar economie de kans om van binnenuit kennis te maken met de Belgische justitie. Komt het beeld dat de leerlingen hebben over justitie en grotendeels wordt gevormd door Amerikaanse series overeen met de werkelijkheid? Is het gemakkelijk of juist heel moeilijk om objectief te oordelen over feiten waarvoor een beklaagde dient te verschijnen? Wat is nu een rechtvaardige uitspraak? Op deze en nog vele andere vragen kregen de leerlingen uit het zesde jaar een -vaak verrassend- antwoord. Rond negen uur werden de leerlingen en leerkrachten ontvangen in het Antwerpse Justitiepaleis door een educatief medewerker van Bellevue, de organisatie die het project “Recht-vaardig” organiseert. 

Allereerst vond er een briefing plaats over wat er die dag stond te gebeuren. Daarna werd er een schematisch overzicht gegeven van het Belgische justitieapparaat. Door de medewerker van Bellevue werd vooral de nadruk gelegd op het Burgerlijk Recht en het Strafrecht. Dit zijn de twee voornaamste rechtstakken waar een doorsnee burger mee te maken kan krijgen in het dagelijks leven. Voor de leerlingen was dit een opwarmertje, aangezien ze goed werden voorbereid tijdens de lessen economieNadien was het tijd voor het echte werk. De leerlingen werden klaargestoomd om een proces te volgen in de Rechtbank van Eerste Aanleg (Correctionele Kamer). De verschillende actoren die in een proces voorkomen werden kort besproken. Elke leerling kreeg een fiche waar op werd vermeld welke partij hij of zij zou observeren tijdens het proces. De verschillende partijen zijn: de beklaagde, het slachtoffer, de advocaat, de rechter, de griffier, de Procureur des Konings of substituut en tot slot de zaalwachter. Elk van deze actoren heeft een functie in het proces. Een greep uit de vragen van de observatielijst van de leerlingen: wat wordt er gezegd, door wie wordt er wat gezegd, hoe gedraagt deze persoon zich tijdens het proces, welke woorden worden er gebruikt?Onze klas kreeg de kans om drie processen bij te wonen in de Correctionele Kamer. Opvallend detail: de drie verschillende processen gingen allemaal over eenzelfde onderwerp, namelijk drugs. Tijdens de nabespreking met een magistraat die zich bezighoudt met drugsfeiten, werd al snel duidelijk dat dit geen toeval is. De haven en autowegen zorgen ervoor dat drugs een belangrijk item is bij de lokale politie, en bijgevolg ook voor de Antwerpse rechtbanken en hoven. De leerlingen kregen uitgebreid de kans om de verschillende zittingen met de magistraat te bespreken. Na een welverdiende middagpauze was het tijd voor het tweede deel van deze leerrijke dag. 

De medewerker van Bellevue deelde een case uit aan de leerlingen. Elke leerling had een rol in deze zaak, namelijk de rol van de persoon die hij of zij in de voormiddag heeft geobserveerd tijdens de zitting. 

Een korte omschrijving van de case: een jongeman wordt na een avondje uit aangevallen door twee andere jonge mannen. Een getuige kan één van de twee vermoedelijke daders identificeren. De vermoedelijke daders hebben elk hun achtergrond die in hun voor- en/of nadeel kan spelen.  De groep werd in twee verdeeld, waardoor eenzelfde zaak twee keer voorkomt. De groepen kregen de tijd om deze zaak grondig voor te bereiden. Hierbij gingen de advocaten met hun cliënten samen zitten, de rechters hebben zich over de zaak gebogen en ook de staande magistratuur heeft zich voorbereid op de zitting. Bij de voorbereiding kon de leerkracht rekenen op hulp van een magistraat om de leerlingen met raad en daad bij te staan. Het doel om deze case na te spelen, is om na te gaan of beide rechters hetzelfde oordeel zouden vellen over de zaak, of de verschillende advocaten dezelfde argumenten aanhalen pro hun cliënt en contra de tegenpartij, … . 

Na de voorbereiding trokken we met de volledige klasgroep naar de Correctionele Kamer om het rollenspel te spelen. Er werden toga’s uitgedeeld, waardoor iedereen onmiddellijk in zijn rol kroop. Beide groepen hadden zich zeer degelijk voorbereid, zo hebben ze aan de lijve ondervonden wat het is om in de rol van beklaagde, slachtoffer, advocaat of rechter te kruipen. Na elke zitting trokken de rechters zich terug om een vonnis voor te bereiden. Nadien werd het vonnis uitgesproken voor de beklaagde en het slachtoffer. Het resultaat was zeer uiteenlopend en verrassend. In de ene zaak werd de beklaagde veroordeeld tot een straf, en in de andere zaak werd de beklaagde vrijgesproken. Ook de schadevergoedingen ten aanzien van het slachtoffer verschilde sterk van groep tot groep. 

Op het einde van de dag vond er nog een korte nabespreking plaats met de magistraat en die oordeelde dat het goed wasEnkele leuke weetjes: 

Elke beklaagde die geboeid de rechtbank binnenkomt en voor de rechter verschijnt wordt losgemaakt, dit omdat hij onschuldig is tot zijn schuld wordt bewezen. 

Onder zittende magistratuur verstaan we de rechter en griffier. De staande magistratuur is de advocaat en Procureur des Konings of substituut. Wanneer de beklaagde of het slachtoffer het woord krijgt, dienen zij uit respect voor de zittende magistratuur op te staan. Ook het publiek dient recht te staan bij het begin en het einde van een zitting. 

Een rechtbank spreekt een vonnis uit, en in het hof spreken we over een arrest. 

De Procureur des Konings is één en ondeelbaar. Indien hij niet aanwezig kan zijn op een zitting, zal de substituut in zijn naam optreden. 

Het Openbaar Ministerie (staande magistratuur, Procureur des Konings) vertegenwoordigt de bevolking op een zitting. In strafzaken hebben zij de leiding over het onderzoek, en beslissen zij ook of er een strafvordering wordt ingesteld. Wanneer de rechter een vonnis of arrest uitspreekt, zorgen zij ook voor de uitvoering van dit vonnis of arrest. 

Bij sommige strafrechtelijke inbreuken zal er een minnelijke schikking volgen. De dader van de feiten wordt dan niet gedagvaard om te verschijnen voor de bevoegde rechtbank. De afhandeling van deze minnelijke schikking valt ook onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. 

Begeleidende leerkrachten: mevrouw Carol Ideler (leerkracht economie), mevrouw Charlotte Lusyne (leerkracht lerarenplatform) en meneer Laurence Hiel (stagiair lerarenopleiding economie).


Verslag door Charlotte Lusyne 

zaterdag 19 mei 2018

sportdag in de Lilse Bergen

Alfabet van de vijfdes op sportdag


A: zo'n groot, houten rek waar je op moest staan, voortgetrokken door teamgenoten. Niet makkelijk, maar eenmaal de techniek in de vingers ga je met reuzenpassen vooruit.
B: bibberkoud 's ochtends. De watertrophy kwam een paar graden te vroeg voor sommige groepen, maar met de juiste kledingwissel, een handdoek in de buurt en 's middags opdrogen was het leed snel geleden.
D: draag elkaar met een brancard: evenwicht en kracht. 
E: evenwicht houden, anders tuimel je het water in!
F: waterfietsen en dan even heerlijk genieten van die zon op het water
G: gieren van het lachen
I: inspannen en ontspannen gingen hand in hand vandaag.
K: kayaken tot aan de boei en dan zo snel mogelijk terug.
M: Enkele dapperen doken tussen de middag en na de activiteiten het meer in. 
P: piramide van touwen die werd beklommen. 
Q: quizzen was er niet bij vandaag.
S: stapel een zo hoog mogelijke toren bierbakken op elkaar. Niet om zonder helm te proberen.
T: tangram. Voor de betere puzzelaars.
U: uitgelaten jongeren die zich enorm amuseerden.
V: volleyballen en voetballen op het strand voor het perfecte zomergevoel.
W: water uit het meer halen om een fles te vullen, maar wel zonder de pot aan te raken waar je dat water in moet doen!
X: de examens leken nog even ver weg vandaag.
Z: zakspringen: met vallen en opstaan.
woensdag 9 mei 2018

Vijfdejaars in de oorlog

De gwp-week is achter de rug, maar de herinneringen zijn nog levendig. Enkele leerlingen van het vijfde jaar schreven een uitgebreid verslag van hun week.
Maandagochtend vertrokken we voor een verkwikkende fietstocht langs de forten rond Antwerpen. Twee forten stonden voor elke groep op het programma. Het hele systeem was gloednieuw, een interactief leerpakket dat via WhatsApp kon worden gecontroleerd. Een paar kinderziektes ten spijt was het een heel aangename dag waarop we het erfgoed rondom onze woonplaatsen hebben leren kennen.
Halfzeven, nogal vroeg, maar wij stonden klaar om te vertrekken naar Kortrijk en de Westhoek met alle vijfdejaars voor een week vol activiteiten in verband met de Eerste Wereldoorlog. 


Onze eerste dag begon meteen met een bezoek aan Nieuwpoort en de Dodengang. We hebben veel bijgeleerd door onze gidsen en hebben meer inzicht gekregen in het ontstaan en het verloop van de oorlog. In de namiddag hebben we de IJzertoren, de begraafplaatsen en het museum van Passendaele bezocht. Vanop de IJzertoren hadden we een geweldig uitzicht over Diksmuide. De begraafplaatsen en het museum hebben ons emotioneel ontroerd. We eindigden onze dag met een quiz waarin veel gelachen en gestreden werd.De tweede dag van onze gwp zijn we naar Ieper vertrokken om het museum In Flanders Fields te bezoeken en dat was zéér interessant. We hebben ook nog begraafplaatsen bezocht en daarna zijn we gaan lunchen in het centrum. Rond halfacht zijn we naar de Last Post gaan kijken, waar ze een eerbetoon gaven voor de vermiste slachtoffers van WOI. Het was zeer verbazingwekkend hoeveel vermiste personen er waren. In restaurant 't Zweerd hebben we lekker gegeten. Tot slot zijn we dan terug vertrokken naar de jeugdherberg in Kortrijk. Donderdag begonnen we de dag met een stevig ontbijt. Daarna kregen we zoals elke dag kort tijd om onze spullen te pakken. Het was sportdag, dus zijn we dan ook te voet naar onze locatie vertrokken. We hebben verschillende leuke activiteiten gedaan zoals muurklimmen, een waterparcours en een deathride, maar het hoogtepunt van de dag vond ik de speleobox, een donker doolhof waar je met je groep al kruipend, klimmend of soms zelfs sluipend uit moest geraken. Al deze activiteiten waren leuk, maar zeer intensief. 


Aan het einde van deze dag keerden we terug naar de herberg voor het avondmaal, hierna kregen we ook nog tijd om ons even op te frissen want donderdagavond waren we helemaal vrij in Kortrijk. Het was een zeer gezellige en sfeervolle avond. Het grootste deel van het vijfde jaar was te vinden in danscafés. We vonden het een zeer geslaagde avond, het was leuk om in de stad al je schoolgenoten tegen te komen en plezier te maken. We keerden zelfstandig terug naar ons herberg en sloten de avond goed af op onze kamers. 
Al heel snel was het de laatste dag van de gwp. Vrijdagochtend pakten we onze koffers, gingen ontbijten en vertrokken naar Gent om de gwp af te sluiten. We werden door de stad gegidst, kregen we vrij om te eten en bezochten een concertzaal ‘de Vooruit’. Dit vonden we een zeer interessante uitstap om af te ronden. Na deze dag vertrokken we met z’n allen naar huis. 
Deze week is zeer snel voorbij gegaan, vooral omdat de sfeer heel goed zat. Iedereen heeft meer medeleerlingen beter leren kennen en ook de leerkrachten waren aangename begeleiders voor deze week. Over het algemeen was het dus een zeer leerrijke week waar we de nodige leerstof voor geschiedenis te zien kregen op een boeiende en gevarieerde manier.
Top-gwp! Zainab, Sabina en Milena