woensdag 28 oktober 2015

Oud-leerlinge Veerle Scheirs spreekt over uitzonderingsrechtbanken

Hoe zit het nu eigenlijk met de voorwaardelijke invrijheidstelling en de strafuitvoeringsrechtbanken in België? Onze leerlingen van 6 humane wetenschappen vroegen het  aan docente criminologe (VUB) en oudleerlinge Veerle Scheirs.

Vrijdag 16 oktober werden de leerlingen van 6 humane wetenschappen  ondergedompeld in de werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en het leven Belgische gevangenissen. Oudleerlinge en docente criminologie Veerle Scheirs maakte er haar doctoraat over en kwam erover vertellen op school.

Sinds 1 februari 2007 nemen in België strafuitvoeringsrechtbanken beslissingen over de strafuitvoeringsmodaliteiten van gedetineerden veroordeeld tot meer dan drie jaar gevangenisstraf. De multidisciplinaire samenstelling van deze rechtscolleges, het samenspel tussen de verschillende procesdeelnemers en de moeilijke zoektocht naar een evenwicht tussen het streven naar de sociale reïntegratie van de veroordeelde en het inschatten van het risico op recidive vormen een interessante “nieuwe” penale praktijk die tot nu toe nog weinig beschreven en onderzocht werd.

Veerle Scheirs vertelde aan onze leerlingen hoe de uitzonderingsrechtbanken werken en welke beslissingen worden genomen. Gedurende vier jaar bezocht de onderzoekster de verschillende gevangenissen in ons land. Het beeld dat velen hebben over ‘luxueuze’ oorden waar gevangenen vertoeven klopt niet. Er is veel meer begeleiding nodig om gevangenen te reïntegreren in de samenleving. 

De vele gesprekken met gedetineerden in de gevangenissen raakten haar ook persoonlijk. Ze nam die emoties mee op in haar onderzoek. Wetenschap moet objectief zijn, maar emoties kan je ook in je onderzoek niet uitsluiten.

Na haar uiteenzetting mochten de leerlingen vragen stellen en dat deden ze ook. Het werd zeker een leerrijke en aangename namiddag. 

Dank aan Veerle Scheirs voor haar uitgebreide en interessante uiteenzetting. Voor onze leerlingen van 6 humane zijn uitzonderingsrechtbanken geen onbekende instellingen meer.


Henk Joppen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten