woensdag 13 januari 2016

Zesdes bezoeken Fort van Breendonk en Dossinkazerne

Bij concentratiekampen denkt men spontaan aan de gruwelijke vernietigingskampen in Polen. De misdaden en horror die zich afspeelden in nazi-kampen als Auschwitz-Birkenau, Treblinka of Buchenwald hebben ervoor gezorgd dat de namen van dergelijke plaatsen ons ook vandaag nog doen huiveren.


Maar ook dicht bij huis in België speelde zich een onvoorstelbare gruwel af. Vanuit de Dossinkazerne werden mensen op transport gezet naar de vernietigingskampen. In het Fort van Breendonk waren weliswaar geen gaskamers, maar voor de rest moest het kamp in niets onderdoen voor de doodskampen. Gevangenen werden er mishandeld, geslagen, gefolterd of koudweg geëxecuteerd. Reeds van in het begin van de oorlog werd het kamp bekend/berucht als “de hel van Breendonk”.


Onze leerlingen werden ondergedompeld in deze zwarte bladzijden van onze geschiedenis. Zo leerden ze dat de kampleiding van Breendonk  uiterst wreed en boosaardig was. Dat er aanvankelijk alleen Duitse SS'ers waren onder leiding van de eerste kampcommandant SS-Sturmbannführer Philip Schmitt. Maar ook dat er Vlaamse SS'ers toetraden tot de kampleiding en dat vanaf dat ogenblik de omstandigheden onmenselijk werden. Deze Vlaamse bewakers behandelden de gevangenen nog slechter dan de Duitse. Naar het toilet gaan was beperkt tot één minuut per dag en men moest toestemming vragen. Men kreeg nauwelijks te eten, op wat brood, koffie en waterige soep van rapen en bieten na.


Ook de executieplaats en folterkamer maakten indruk op onze zesdejaars.  Doordat zoveel van het kamp bewaard is gebleven is het een indrukwekkende ervaring. Wanneer je hier buitenkomt denk je alleen maar: dit mag nooit meer gebeuren en hoe is het mogelijk dat mensen elkaar zoiets kunnen aandoen?


Bij het bezoek aan de Dossinkazerne werd het verhaal van de Jodenvervolging verteld. De Duitse bezetter besloot om de kazerne in de Tweede Wereldoorlog te gebruiken als ‘Sammellager’, een verzamelkamp voor Joden en zigeuners. Vanuit Dossin vertrokken vijfentwintig duizend Joden en driehonderdvijftig zigeuners, die van hieruit naar Auschwitz-Birkenau en enkele andere kampen getransporteerd werden, waar twee op de drie meteen na aankomst vergast werden.
Het hoeft geen betoog dat de leerlingen onder de indruk waren van wat ze, zowel in Breendonk als in Mechelen, hoorden, zagen en voelden.


Tekst: Henk Joppen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten