zaterdag 19 september 2015

3e jaar onderzoekt de 5er in Fort 5


Door de wind, door de regen en … in de modder gingen de leerlingen van 3 aso en 3 tso de voorbije week op wateronderzoek in Edegem.Schepnetten vormden een belangrijk jachtwapen en de trofeeën werden trots in witte emmers getransporteerd naar de bioklas in Fort V.Waterschorpioenen, zoetwaterkreeften, zoetwaterpoliepen en zelfs een mama-bloedzuiger met een negental baby-bloedzuigertjes aan haar lichaam werden uitvergroot bekeken met de binoculair.Het waren weer van die leerrijke en plezante momenten waarvan het veldwerk biologie unieke herinneringen oplevert om ze te koesteren.Tekst en foto's: mevrouw Ceulemans

Geen opmerkingen:

Een reactie posten